قرار دادهای نفتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا دولت روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

چرا دولت روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟

بند ۹ مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی، بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می شود.