قرار دادFTAF بایگانی – فراتحلیل نیوز
قرارداد FATF فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است/ با این قرارداد دچار خودتحریمی می‌شویم ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

قرارداد FATF فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است/ با این قرارداد دچار خودتحریمی می‌شویم

یک کارشناس مسائل بین‌الملل قرارداد FATF را فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون عنوان کرد و گفت: با قراداد FATF ما دچار خود تحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم که کار آنها تامین امنیت کشور است و این فاجعه دستپخت دوستان در وزارت خارجه است.