قرعه کشی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چه کسانی از “اپلیکیشن‌”ها در تلویزیون سود می برند؟ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

چه کسانی از “اپلیکیشن‌”ها در تلویزیون سود می برند؟

مردم متأسفانه در امتداد منافع این سامانه‌ها قربانی می‌شوند تا جائیکه درآمدهای زیاد این سامانه‌ها پایشان را به تلویزیون و برنامه‌سازی باز می‌کند و مسابقات زیادی در تلویزیون بوجود می آورد بوجود می‌آید.