قصه های مجید بایگانی – فراتحلیل نیوز
کیومرث پوراحمد: در چهل سال گذشته کدام روزمان خوب بوده؟/ آقای کارگردان! گذشته خود را به یاد دارید؟/ حکایت کاسبانی که با پول بیت‌المال فربه شدند و امروز علیه کشور سخن می‌گویند ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
حاشیه‌ای بر مواضع اخیر آقای مدعی؛

کیومرث پوراحمد: در چهل سال گذشته کدام روزمان خوب بوده؟/ آقای کارگردان! گذشته خود را به یاد دارید؟/ حکایت کاسبانی که با پول بیت‌المال فربه شدند و امروز علیه کشور سخن می‌گویند

پور احمد در مصاحبه با رجانیوز اعتراف می‌کند که از طرف مسئولین هیچ‌گاه تحت فشار نبوده است و اتفاقا شاهدمثالش هم این است که هیچ‌کدام از فیلم‌هایش درگیر ممیزی و توقیف نشده‌اند. البته باید به آن اضافه کرد که نه تنها توقیف نشده‌اند که حمایت هم شده‌اند.

شورای شهر اصفهان بدون روتوش! ۱۸ مهر ۱۳۹۵
پارلمان شهری چهارم، ایستگاه151

شورای شهر اصفهان بدون روتوش!

هنوز میزان تاثیرگذاری نطقها و تذکرهای ایراد شده به غیر از برد انتخاباتی آنها، بررسی و اعلام نشده است که در مواردی ارایه مطالب بی کیفیت و غیر مرتبط با مسایل و مشکلات شهری را نیز باید به موارد قبل افزود.