قضاوت بایگانی – فراتحلیل نیوز
قصد دارم قاضی شوم/ روزانه ۸ ساعت مطالعه داشتم ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
رتبه 4 کنکور انسانی:

قصد دارم قاضی شوم/ روزانه ۸ ساعت مطالعه داشتم

دارنده رتبه چهار کنکور سراسری گفت: از اول انتظار داشتم رتبه‌ای کسب کنم که بتوانم به تحصیل در دانشگاه علوم قضایی بپردازم؛ اما پتانسیل بیشتری در خود می‌بینم ولی همچنان علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه علوم قضایی هستم.