قلمکار بایگانی – فراتحلیل نیوز
احترام به طبیعت با نوآوری در رنگ هنر قلمکاری اصفهان + عکس ۲۷ مهر ۱۳۹۷

احترام به طبیعت با نوآوری در رنگ هنر قلمکاری اصفهان + عکس

هنر قلمکاری اصیل اصفهان توسط تعدادی هنرمند احیا شد، هنرمندانی که نه تنها این هنر را احیا کرده‌اند بلکه از رنگ‌هایی استفاده می‌کنند که با طبیعت سازگاری دارد.