قنطار بایگانی – فراتحلیل نیوز
۷ ویژگی “سمیر قنطار” از زبان سید حسن نصرالله +عکس ۱۱ دی ۱۳۹۷

۷ ویژگی “سمیر قنطار” از زبان سید حسن نصرالله +عکس

سید حسن نصرالله به ویژگی‌های شهید قنطار و مکتب او اشاره می‌کند.