لئوناردو بایگانی – فراتحلیل نیوز
هواپیماهای برجامی به ایران نمی رسد ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

هواپیماهای برجامی به ایران نمی رسد

شرکت سازنده هواپیماهای ای تی آر (ATR) درصدد یافتن جایگزین برای خریداری و تحویل هواپیماهای ساخته شده برای ایران است که تحت تاثیر تحریم های اقتصادی علیه این کشور دیگر نمی تواند آنها را تحویل ایران بدهد.