لبیرال بایگانی – فراتحلیل نیوز
رهاسازی فرهنگ به چه قیمت ۱۴ آبان ۱۳۹۷
لیبرالیسم فرهنگی؛

رهاسازی فرهنگ به چه قیمت

اگر با مختصاتی که رهاسازی فرهنگی دارد جلوی تولیدات فرهنگی مخالف مبانی انقلاب اسلامی گرفته نشود، بیش از هر چیز رویکرد “تقدیرگرا” به‌عنوان مبنای سیاست فرهنگی بر جامعه تحمیل می‌شود.

واقع بینی حضرت امام در مقابل خوشبینی لیبرال های وطنی/ پاسخ به اظهارات بی اساس نماینده اصلاح طلب مجلس از نگاه امام خمینی ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

واقع بینی حضرت امام در مقابل خوشبینی لیبرال های وطنی/ پاسخ به اظهارات بی اساس نماینده اصلاح طلب مجلس از نگاه امام خمینی

چگونه می‌شود معتقد بود که در جهان سیاست واقع‌بینی حاکم است و با این استدلال به طرف مذاکره با سردمدار جبهه باطل یعنی امریکا رفت و بعد توقع سازش و موفقیت هم داشت؟