لوازم ارایشی و بهداشتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
زیبایی زنان ایرانی که قربانی مواد آرایشی قاچاق می‌شود ۰۸ مهر ۱۳۹۵

زیبایی زنان ایرانی که قربانی مواد آرایشی قاچاق می‌شود

مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق،علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی،پیامدهای زیانباری را در حوزه سلامت و بهداشت نیز در پی دارد.