لوازم تحریر بایگانی – فراتحلیل نیوز
تأثیر عمیق طرح‌های خیالی لوازم‌التحریر‌ بر فرهنگ آینده‌سازان ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
در سایه سکوت و کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی صورت می‌گیرد

تأثیر عمیق طرح‌های خیالی لوازم‌التحریر‌ بر فرهنگ آینده‌سازان

تأثیری عمیق بر فرهنگ با طرح‌های خیالی پرزرق و برق و در سایه سکوت و کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی بر روی آینده‌سازان این مملکت ایجاد می‌شود که کسی نمی‌تواند منکر آن باشد.