لوله گذاری بایگانی – فراتحلیل نیوز
لوله‌گذاری در مسیر زاینده‌رود آری یا خیر؟ ۰۴ مهر ۱۳۹۷
رؤیای بازگشت شاهرگ حیاتی اصفهان؛

لوله‌گذاری در مسیر زاینده‌رود آری یا خیر؟

پس از نبود مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز زاینده‌رود و عدم ساماندهی برداشت‌های غیرمجاز که منجر به جاری نشدن زاینده‌رود شد، چندیست که طرح لوله‌گذاری ۵۲ کیلومتری در مسیر رودخانه مورد بحث قرار گرفته است.