لیر بایگانی – فراتحلیل نیوز
دیروز جای حاج قاسم کنار پوتین و اردوغان خالی بود ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
قاب آبرومند اجلاس تهران جای خالی دارد

دیروز جای حاج قاسم کنار پوتین و اردوغان خالی بود

دیروز همگان دیدند که اردوغان درباره سرنوشت ادلب – اخرین لانه تروریست ها- درخواست اضافه شدن یه کلمه کوچک! را داشت ولی پذیرفته نشد. نهایتا هم چند ثانیه بعد فی المجلس هم عقب نشینی کرد.