لیست امید اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تدوام واکنش‌‌ها به اروپاگردی غیرقانونی ۰۳ دی ۱۳۹۷
وقتی تشکیک و انکار تنها راه باقی‌مانده است

تدوام واکنش‌‌ها به اروپاگردی غیرقانونی

واکنش‌ها به سفر غیرقانونی عضو شورای شهر به لهستان همچنان ادامه دارد.

اروپا‌گردی بی سر و صدای شهردار اصفهان+تصویر ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بعد از فرانسه و لهستان نوبت به آلمان رسید

اروپا‌گردی بی سر و صدای شهردار اصفهان+تصویر

شهردار اصفهان بار دیگر و این بار بی‌سر و صدا به اروپا سفر کرد؛ سفری که رسانه‌ای نشد و اهداف آن نیز مشخص نیست.

فریاد کارگران از رکورد جدید شهردار اصفهان/ با پول یک سفر خارجی ۳۰ اتوبوس راه می‌افتاد ۲۲ مهر ۱۳۹۷

فریاد کارگران از رکورد جدید شهردار اصفهان/ با پول یک سفر خارجی ۳۰ اتوبوس راه می‌افتاد

رئیس شورای کارگری اتوبوس‌رانی شهرداری اصفهان می‌گوید: «۲۰ سال است در اتوبوس‌رانی سابقه کار دارم رکورد تأخیر در واریز حقوق دهم ماه بود، اما این ماه بعد از ۲۱ روز هنوز نمی‌دانیم کی قرار است حقوق شهریور را واریز کنند»؛ این نقل قول نقطه اوج سریال اعتراضات کارگران به شهرداری اصفهان است.