لیست تروریستی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سناریوهای تلافی‌جویانه ایران در صورت اقدام آمریکا علیه سپاه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

سناریوهای تلافی‌جویانه ایران در صورت اقدام آمریکا علیه سپاه

به نظر می‌رسد اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی مرحله چهارم است و فرای مسائل اقتصادی قرار است اتفاقی صورت پذیرد.