لیلی رشیدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
عکس/ حال و هوای همسر مرحوم داود رشیدی ۰۵ شهریور ۱۳۹۵

عکس/ حال و هوای همسر مرحوم داود رشیدی

مراسم تشیع مرحوم رشیدی