لیورلپول بایگانی – فراتحلیل نیوز
اگر بازیکن اسرائیلی بگیرید، من می‌روم ۰۷ دی ۱۳۹۷
محمد صلاح:

اگر بازیکن اسرائیلی بگیرید، من می‌روم

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در صورتی که لیورپول اقدام به جذب بازیکن اسرائیلی سالزبورگ کند، محمد صلاح آنفیلد را ترک خواهد کرد.