مائده برهانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اولین لژیونر والیبالیست بانوان اصفهانی است ۲۱ دی ۱۳۹۵
با پیوستن مائده برهانی به شومن کلاب بلغارستان

اولین لژیونر والیبالیست بانوان اصفهانی است

مائده برهانی والیبالیست اصفهانی بانک سرمایه به تیم شومن کلابب بلغارستان پیوست تا اولین لژیونر این رشته در بخش بانوان در ایران لقب گیرد.