مازوت بایگانی – فراتحلیل نیوز
از تولید یواشکی رمز ارزها تا عقب ماندگی در ارتقای راندمان و اصلاح مصرف ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
تحلیلی بر علت خاموشی های اخیر؛ 

از تولید یواشکی رمز ارزها تا عقب ماندگی در ارتقای راندمان و اصلاح مصرف

رد پای غفلت ها و عقب ماندگی ها در ارتقای راندمان نیروگاهی، کاهش و بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی و نبود عزم جدی در شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در خاموشی های اخیر دیده می شود.