ماشین بایگانی – فراتحلیل نیوز
اشتغال؛ بهانه خودروسازان برای بالا بردن قیمت/ تب قیمتی جاده مخصوص بالا گرفت/ دود افزایش قیمت خودرو به چشم چه کسی می‌رود؟ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
گزارشی متفاوت از حال و هوای این روزهای بازار خودروهای داخلی؛

اشتغال؛ بهانه خودروسازان برای بالا بردن قیمت/ تب قیمتی جاده مخصوص بالا گرفت/ دود افزایش قیمت خودرو به چشم چه کسی می‌رود؟

در حالی خودروسازان وطنی به دنبال قانونی کردن افزایش قیمت‌هایشان در بازار هستند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو بر این باورند جریان سازی خودروسازان هرسال به بهانه‌های مختلف بهترین پوشش برای سوء مدیریت خودشان است.