مافیا کنکور بایگانی – فراتحلیل نیوز
کنکور سد راه تحول آفرینی در نظام تعلیم و تربیت است ۲۴ آبان ۱۳۹۷
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:

کنکور سد راه تحول آفرینی در نظام تعلیم و تربیت است

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کنکور اجازه تحول آفرینی را از ما گرفته است. دانش آموزان از یک دوره ای به بعد باید چیزهایی را یاد بگیرند که در ماراتن تست زنی به کارشان بیاید.