مالیات فوتبال بایگانی – فراتحلیل نیوز
سهم ورزش از معافیت‌های مالیاتی چقدر است؟ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مسدود شدن حساب‌های فدراسیون‌ها و یک سؤال مهم؛

سهم ورزش از معافیت‌های مالیاتی چقدر است؟

در حالی برخی از فدراسیون‌های ورزشی با مشکل مسدودی حساب‌هایشان رو‌به‌رو هستند که باید پرسید, سهم جامعه ورزش از معافیت‌هایی که بعضاً لحاظ می‌شود, چقدر است؟!