ماکارونی بایگانی – فراتحلیل نیوز
گرانی پراید و تن ماهی به برجام مرتبط است یا بی تدبیری؟ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

گرانی پراید و تن ماهی به برجام مرتبط است یا بی تدبیری؟

دولت روحانی تا پیش از این تمام تقصیرها و قصورهای خود را به گردن دولت قبلی می‌انداخت. اما پس از آنکه این فرافکنی اثرگذاری خود را از دست داد، ادعای مضحک دولت پنهان و دولت سایه مطرح شد. پس از آن نیز برخی دولتمردان، تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام را برای امتناع از پاسخگویی انتخاب کردند.