مبارزه با تروریسم بایگانی – فراتحلیل نیوز
سنگ‌اندازی آمریکا همچنان ادامه دارد/ ایران برای مبارزه با تروریسم عزم جدی دارد ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بروجردی در دیدار وزیر امور خارجی ژاپن:

سنگ‌اندازی آمریکا همچنان ادامه دارد/ ایران برای مبارزه با تروریسم عزم جدی دارد

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس عزم ایران را در مبارزه با تروریسم جدی دانست.