مبارزه با فساد بایگانی – فراتحلیل نیوز
نقش آفرینی رئیسی در سیل/ مبارزه با ظالمان کوچک ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

نقش آفرینی رئیسی در سیل/ مبارزه با ظالمان کوچک

نقش آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید عدلیه در سیل را چطور دیدید؟ آقای رئیسی طی حکمی اعلام کرد که با مسئولین متخلف و سهل انگار در ماجرای سیل گلستان برخورد شود.