مجتبی کاظمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کودکان خیابانی و متکدیان از خیابان‌های اصفهان جمع آوری می‌شوند ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
مدیر رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

کودکان خیابانی و متکدیان از خیابان‌های اصفهان جمع آوری می‌شوند

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان از آغاز طرح ضربتی جمع آوری متکدیان خبر داد و گفت: در این طرح ۲۰ اکیپ از ماموران شهرداری با حضور در مناطق مختلف شهری و حاشیه زاینده رود اقدام به جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی می‌کنند.