مجمع اصولگریان اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
واکنش نمایندگان اصفهانی به ماجرای شفافیت آرا چه بود؟ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

واکنش نمایندگان اصفهانی به ماجرای شفافیت آرا چه بود؟

به دنبال اظهارات یکی از سخنرانان مذهبی در خصوص شفافیت آرا نمایندگان مجلس و رأی مخالف نمایندگان، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که نام تعدادی از نمایندگان استان اصفهان نیز در میان اسامی به چشم می‌خورد.