مجمع جهانی علی اصغر(ع) بایگانی – فراتحلیل نیوز
جوّسازی غرب علیه همایش شیرخوارگان حسینی/برگزاری همایش حضرت علی اصغر(ع) در ۴۱ کشور جهان ۱۳ مهر ۱۳۹۵
منافی‌پور در نشست خبری عنوان کرد:

جوّسازی غرب علیه همایش شیرخوارگان حسینی/برگزاری همایش حضرت علی اصغر(ع) در ۴۱ کشور جهان

دبیر مجمع جهانی علی اصغر(ع) گفت: امسال به طور همزمان در ۴۱ کشور، مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی برگزار می‌شود. بیشترین حساسیت غرب در این خصوص به دلیل یادداشت «یا صاحب‌الزمان» بر روی سربندهایی است که برای شیرخوارگان حسینی توزیع می‌شود.