مجمع ملی اصولگرایان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مجمع ملی دوم کار اساسی و نقطه عطف ما تاقبل از انتخابات است ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
ذوالقدر در نشست هماهنگی ستادهای استانی جبهه مردمی:

مجمع ملی دوم کار اساسی و نقطه عطف ما تاقبل از انتخابات است

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: کار اساسی و نقطه عطف ما تاقبل از انتخابات، برگزاری مجمع ملی دوم است که ۱۷ فروردین ۹۶ برگزار خواهد شد.