مجمع بایگانی – فراتحلیل نیوز
CFT برای امنیت ملی خطرناک و بدتر از برجام است ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

CFT برای امنیت ملی خطرناک و بدتر از برجام است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه CFT برای امنیت ملی بسیار خطرناک است، گفت: این کنوانسیون بدتر از برجام است.