مجید بی بی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جشنواره ای با مالیات اصفهانی ها برای عشق و حال تهرانی ها! ۱۸ آبان ۱۳۹۵
درنگی بر جشنواره فیلم کودک و نوجوان

جشنواره ای با مالیات اصفهانی ها برای عشق و حال تهرانی ها!

هنوز یادمان نرفته است سخنان( آ. ه) زن بازیگری که در طول جشنواره فیلم کودک، مهمان برنامه زنده رود شده بود و به مجری می گفت از بس در این چند روز خوردم اضافه وزن پیدا کردم!!!