محتکر بایگانی – فراتحلیل نیوز
۲۱ مهر ۱۳۹۷

پزشک محتکر دارو و شیر خشک در استان فارس به ۱۲ سال زندان محکوم شد

دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ۱۲ سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی محکوم شد.