محرومیت کودکان بایگانی – فراتحلیل نیوز
سختی زندگی و نداشتن شناسنامه بخشی از کودکان ایران را از تحصیل محروم کرده است ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

سختی زندگی و نداشتن شناسنامه بخشی از کودکان ایران را از تحصیل محروم کرده است

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به کاهش اختلاف باسوادی در مناطق شهری و روستایی و روند رو به رشد باسوادی جوانان ایرانی، گفت: هنوز بخشی از کودکان که در شرایط سخت زندگی می‌کنند از تحصیل بازمی‌مانند.