محصولات تراریخته بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا نمایندگان مجلس از «تجربه ممنوعیت تراریخته‌ها در کشورهای اروپایی» درس خواهند گرفت ۰۱ دی ۱۳۹۵
نمایندگان مجلس در شرف تعیین‌ تکلیف امنیت غذایی مردم ایران؛

آیا نمایندگان مجلس از «تجربه ممنوعیت تراریخته‌ها در کشورهای اروپایی» درس خواهند گرفت

کشورهای اروپایی سالهاست با مسئله سلامت محصولات تراریخته دست به گریبان بوده‌اند و پس از منازعات فراوان، به اعمال ممنوعیت برای این محصولات اقدام کرده‌اند؛ حال نمایندگان مجلس کشورمان نیز در شرف تصمیمی سرنوشت‌ساز درباره امنیت غذایی و سلامت مردم هستند …