محمدتقی رهبر بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیداری امت اسلام و بی‌اعتباری آمریکا در جهان، ثمره انقلاب اسلامی/امکان توافق با سایر کشورها در صورت عدم دخالت آمریکا‌ ۲۴ آبان ۱۳۹۵
امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد

بیداری امت اسلام و بی‌اعتباری آمریکا در جهان، ثمره انقلاب اسلامی/امکان توافق با سایر کشورها در صورت عدم دخالت آمریکا‌

امام جمعه موقت اصفهان گفت: انقلاب اسلامی به مردم جهان جرأت مقابله و بلند کردن فریاد علیه آمریکا را داد که ضربه سهمگینی به آمریکا وارد کرد، اگر امروزه آمریکا بی‌اعتبارترین دولت در دنیاست این ثمره و نتیجه انقلاب اسلامی است.