محمدحسین مهدویان بایگانی – فراتحلیل نیوز
چشم انداز نیمروز ماجرا   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
نگاهی آزاد به آخرین اثر محمدحسین مهدویان؛

چشم انداز نیمروز ماجرا  

«ماجرای نیمروز» روایت سفارشی همه مردم ماست؛ سفارشی برای فهم همه ی آنچه می دانند و نمی دانند. کاری که از نگاه سینمایی ها هنرمندانه و از چشم مردم برتر و کم نظیر به حساب آمد…