محمدعلی انصاری ارشاد اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تعداد سینماها و سالن‌های نمایش فعال اصفهان در سال ۹۷ به ۸۶ مورد رسید ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تعداد سینماها و سالن‌های نمایش فعال اصفهان در سال ۹۷ به ۸۶ مورد رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: با افتتاح سینمای شهرستان میمه و منطقه خوراسگان تعداد سینماهای استان اصفهان به ۳۰ مورد سینمای فعال و ۵۶ سالن فعال نمایش فیلم در سال ۹۷ رسید.