محمد ایمانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مافیای FATF ؛ پناهگاه پولشویان و تروریست‌ها

چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند.