محمد حقیقت بایگانی – فراتحلیل نیوز
جامانده از مسابقات جهانی برای پارالمپیک رؤیاپردازی می‌کند ۲۶ دی ۱۳۹۵
حقیقت محمد از ووشو تا ورزش معلولان

جامانده از مسابقات جهانی برای پارالمپیک رؤیاپردازی می‌کند

محمد حقیقی ووشوکار اصفهانی که در آرزوی مسابقات جهانی ووشو بود، دچار ضایعه نخاعی شد اما پس از معلولیت نیز از ورزش کنار نرفت و اکنون نیز در آرزوی کسب سهمیه پارالمپیک و حتی المپیک است که در این نیاز به حمایت مسؤولان دارد.