محمد دلیریان بایگانی – فراتحلیل نیوز
کُدهای جالب دلیریان درباره سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی: جوان بوده و مدیریت کرده باشد! ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
سرمربی تیم ملی باید تا المپیک ۲۰۲۰ بماند

کُدهای جالب دلیریان درباره سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی: جوان بوده و مدیریت کرده باشد!

عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی گفت: سرمربی آینده تیم ملی کشتی فرنگی باید جوان بوده و از سویی سابقه مدیریت داشته باشد.