محمد هاشمی‌ رفسنجانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
محمد هاشمی‌رفسنجانی: تا آخر می‌مانم ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری

محمد هاشمی‌رفسنجانی: تا آخر می‌مانم

محمد هاشمی‌رفسنجانی گفته که اگر شرایط مهیا باشد تا آخر در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری می ماند و رقابت می‌کند.