محمود فروزبخش بایگانی – فراتحلیل نیوز
تحول با تغییر متفاوت است ۰۳ آبان ۱۳۹۹

تحول با تغییر متفاوت است

ایران عصر خامنه‌ای دل به دریا زد تا راهی بگشاید. با رهبری دریادل همراه شد و مسیر را گشود. موفقیت ها در بیانیه گام اول ذکر شده است. موفقیت های بعدی هم به شرط استقامت پشت سر هم پیدا می شوند زیرا قرآن فرموده است که شرط اولیه تغییر هر جامعه‌ای، آن است که آنان خود را تغییر دهند.

فرض اول عدالتخواهی و بازنگری پذیرش وجود نقصان در نظام رسمی است ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

فرض اول عدالتخواهی و بازنگری پذیرش وجود نقصان در نظام رسمی است

دومین قسمت از ویژه برنامه اینستاگرامی هیئت انصارالحسین با موضوع نسبت نظام آموزش رسمی و عدالتخواهی شامگاه یکشنبه دوم شهریور ماه برگزار شد. در این برنامه محمود فروزبخش معاون پژوهشی خانه مشروطه اصفهان و امیرحسین پرورش دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مراحل مطالعه آثار عاشورایی ۱۵ مهر ۱۳۹۵

مراحل مطالعه آثار عاشورایی

این قلم بنا به مطالعاتی که در چند ساله اخیر در زمینه عاشورا و حضرت امام حسین (ع) داشته است، معتقد است مطالعات در زمینه امام حسین در چهار مرحله قابل پیگیری است. چنانچه این چهار مرحله به خوبی دنبال شود و شخص در تمامی مراحل مطالعه همراه با تامل و تفکر داشته باشد، گامی اساسی در جهت نزدیک شدن به حقیقت عاشورا برداشته است.