محمود واعظی بایگانی – فراتحلیل نیوز
واعظی: شبکه ملی اطلاعات محدودیت سرعت ندارد ۲۰ آذر ۱۳۹۵

واعظی: شبکه ملی اطلاعات محدودیت سرعت ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات محدودیت سرعت ندارد،گفت:سرعت،کیفیت و تعرفه پایین از نتایج شبکه ملی اطلاعات است.