محیط زیستی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصرار بر الزام‌آور نبودن معاهده پاریس فریب افکار عمومی است/ خودداری محیط زیست از انتشارNDC ایران ۱۶ مهر ۱۳۹۷
در گفت‌و‌گو با کارشناسان مطرح شد

اصرار بر الزام‌آور نبودن معاهده پاریس فریب افکار عمومی است/ خودداری محیط زیست از انتشارNDC ایران

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه تعهدآور نبودن معاهده پاریس، فریب افکار عمومی است گفت: هزینه تعهدات ایران در این معاهده، معادل ۱۲ سال یارانه کشور است و مشخص نیست این هزینه سرسام‌آور قرار است از چه منبعی تأمین شود.