مدرسه علمیه اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تاجر چینی در مسجد امام(ره) اصفهان مسلمان شد  ۲۵ دی ۱۳۹۷

تاجر چینی در مسجد امام(ره) اصفهان مسلمان شد 

جانی یک تاجر چینی حدوداً چهل ساله که برای چند سالی است در تهران مشغول کار است پس از حدود دو سال تحقیق درباره اسلام شیعی، روز گذشته در مدرسه علمیه تبلیغ بین الملل ناصریه واقع در مسجد امام(ره) مسلمان شد.