مدرسه فوتبال بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدارس فوتبال؛ مجاز یا غیر مجاز؟ ۱۴ تیر ۱۳۹۸

مدارس فوتبال؛ مجاز یا غیر مجاز؟

با گذشت نزدیک به ۲ دهه از حرفه‌ای‌ شدن فوتبال بیشتر مدارس فوتبال دایر شده در ایران ماهیت آموزشی نداشته و به‌جای پرورش بازیکن به دنبال سودآوری مالی بوده و عملاً تبدیل به بنگاه‌های درآمدزایی شده‌اند.