مدرسه چهارباغ بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدرسه علمیه ای که نیمی از طلاب آن در دفاع مقدس شهید شدند  ۰۶ دی ۱۳۹۷

مدرسه علمیه ای که نیمی از طلاب آن در دفاع مقدس شهید شدند 

تعداد شهدای روحانی و طلبه مدرسه امام صادق(ع) چهار باغ اصفهان در زمان دفاع مقدس به اندازه ای است که تقریبا به ازای هر حجره بیش از دو شهید تقدیم اسلام شده است و نیمی از طلاب مدرسه در جنگ تحمیلی شهید شده اند.