مدیران دو تابعیتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
وزارت اطلاعات مسئول اعلام مدیران دوتابعیتی است ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
در حاشیه نشست هیأت دولت:

وزارت اطلاعات مسئول اعلام مدیران دوتابعیتی است

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: مسئول اعلام افراد دارای تابعیت مضاعف در دولت با وزارت اطلاعات است و تا امروز جز یک مورد که ۴ ماه قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی است، مورد دیگری به ما گزارش نشده است.