مدیریت جهادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
 اقبال خوبی از بیانیه “گام دوم انقلاب” در جوامع علمی کشور شکل گرفته است ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

 اقبال خوبی از بیانیه “گام دوم انقلاب” در جوامع علمی کشور شکل گرفته است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: در همه جوامع علمی کشور و در سطوح مراجع اقبال خوبی از بیانیه گام دوم شکل گرفت، حتی برخی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه نیز یک روز از هفته را به تبیین بخش‌هایی از این بیانیه اختصاص دادند.