مدیر جوان بایگانی – فراتحلیل نیوز
جهانگیری: یک مدیریت تازه‌کار، جدی و تمام وقت می‌تواند کشور را خوب اداره کند ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مدیران بی انگیزه و نق زن مناسب شرایط خطیر کشور نیستند؛

جهانگیری: یک مدیریت تازه‌کار، جدی و تمام وقت می‌تواند کشور را خوب اداره کند

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در شرایط دشوار و خطیری هستیم، گفت: مدیران کم‌انگیزه یا بی‌انگیزه که اهل نق زدن هستند، افراد این شرایط خطیر نیستند.